Blog Arşivi

Toplam Sayfa Görüntüleme

Navigation

Sinir ağları interneti nasıl değiştiriyor ve yaratıcılığı nasıl öğretiyor?

Üretken yapay zekanın (AI) ilk çıkışından bu yana,yaratıcılığının çoktan insanları geride bıraktığına dair söylentiler dolaşıyor.Ancak Uluslararası İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Dergisi'nde yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, konuya daha ayrıntılı bir bakış sunuyor.Yazarlar, yapay zekanın belirsiz görüntülerin çeşitli yorumlarını yaratmada başarılı olmasına rağmen insanların hâlâ insan yapımı çalışmaları daha yaratıcı olarak algıladıklarını,bunun da OpenAI'nin ChatGPT'si,Meta'nın Llama'sı ve Google Bard gibi sistemlerin hâlâ bizden aşağı olduğu anlamına geldiğini buldu.

Ancak bunların hızlı gelişimi ve uygulanması,yapay zeka araçlarının toplum, internet ve iş üzerindeki etkisi hakkındaki tartışmaya ışık tuttu.Bu nedenle,yapay zeka gelişmeye devam ettikçe ve geleneksel olarak insanlara verilen görevleri üstlendikçe,insan emeğinin yer değiştirmesi,yapay zeka tarafından üretilen içeriğin eğitimsel sonuçları ve etik sonuçları hakkında artan endişeler var.

Yapay zeka sistemleri giderek daha iyi hale geliyor, interneti ve yaratıcılığa yaklaşımı hızla değiştiriyor. Resim: media.wired.com 

Yapay zeka interneti değiştiriyor 

Onlarca yıldır internette bilgi aramak,Google ve Yandex gibi arama motorlarında arama yapmak ve onların önerdiği bağlantıları takip etmek anlamına geliyordu.Arama, bilgi bulmanın ana aracıydı,öyle ki çok az kişi bunun hakkında düşündü. Söylemeye gerek yok, üretken yapay zeka sistemlerinin zaferinden sonra durum değişti; ağda bilgi aramak artık yapay zeka tarafından kontrol ediliyor,bu da süreci büyük ölçüde basitleştiriyor,çünkü artık yalnızca bağlantıları takip ederek yanıt aramanıza gerek yok.

Kulağa hoş geliyor ve harika görünüyor,ancak bu arada İnternet,yapay zeka kullanılarak oluşturulan şüpheli kalitede içerikle dolu . Bu da arama sonuçlarının kalitesini düşürür ve geleneksel çevrimiçi aramaları daha az kullanışlı ve etkili hale getirir.Geleneksel arama motorlarının yerini neredeyse tamamen yerleşik yapay zeka araçlarına sahip yenileri alabileceğinden,bu değişimin sonuçları ciddi olabilir.
İnternet krizde ve bunun sorumlusu yapay zeka. 

Yukarıda da belirtildiği gibi yapay zekanın küresel web'e gelişiyle ilgili bir başka sorun da içeriğin üretimi ve kalitesidir - bildiğiniz gibi ChatGPT'nin yardımıyla bugün her şeyi yapabilirsiniz - blog yazıları oluşturun, müzik,şarkı yazın,şiir vb. hatta arkadaşlarla,aile üyeleriyle ve karşı cinsle iletişim kurar.

Ancak bariz olanı inkar edemeyiz:Modern yapay zeka,kişilik,karakter ve kişisel deneyimden yoksun olsa bile içerik yazma konusunda etkileyici derecede iyidir.Gördüğünüz gibi yapay zeka, arama motorlarından sosyal ağlara ve iş uygulamalarına kadar interneti aktif olarak değiştiriyor ve hem yakın hem de uzak gelecekte de bunu yapmaya devam edecek.

Yapay zeka ve yaratıcılık

İnternetteki içeriğin kalitesine ilişkin herhangi bir konuşma,yapay zeka olmadan tamamlanmış sayılmaz ve akıllı sistemlerin sanat gibi alanlarda zaten insanları geride bıraktığı tartışması devam ediyor.Peki aynı ChatGPT'nin yaratıcılığına ne dersiniz? Araştırmacılar, üretken yapay zeka sistemlerinin hızla gelişmesi nedeniyle,insanların performansıyla karşılaştırıldığında bu teknik bilginin mevcut yeteneklerine daha fazla önem verdiklerini belirtiyorlar.

Uluslararası İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Dergisi'nde yakın zamanda yayınlanan bir makalede araştırmacılar,yapay zeka yaratıcılığının mevcut durumunu insanlarla karşılaştırmalı olarak ampirik olarak incelemeye çalıştılar.
 
Üretken yapay zekanın yaratıcı meslekler üzerinde şimdiden etkisi oldu. Ama bu ne? Resim: deep-image.ai/ 
Daha genel olarak, modern yapay zeka sistemlerinin insanların yaratıcılık algısını nasıl değiştireceğini ve bunların toplum ve kültür üzerinde ne gibi sosyal etkileri olabileceğini anlamakla ilgileniyorduk" diye açıklıyor çalışmanın yazarlarından Bergen Üniversitesi'nden Simon Grassini. 
Makalenin yazarları,yapay zekanın ve insanların karşılaştırmalı yaratıcılığını incelemek için belirsiz soyut figürleri yorumlamayı amaçlayan Şekil Yorumlama Görevini (FIQ) kullandılar.Göre ,bir soruna yanıt olarak birden fazla benzersiz çözüm veya fikir üretmeyi içeren bilişsel bir süreç olan ( tek bir doğru çözüm bulmaya odaklanan yakınsak düşünmeden farklıdır ) farklı düşünmeyi değerlendirmek için tasarlanmıştır

 FIQ'nun yeni geliştirilen bir test olduğunu belirtmekte fayda var,bu da çalışmada test edilen yapay zeka sisteminin (ChatGPT-4) 2021 yılına kadar eğitim verileri üzerinde optimal sonuçlar elde edemediği anlamına geliyor.Ancak FIQ, hem belirsiz görsel görüntüleri algılamayı hem de görüntülerin yaratıcı metinsel yorumlarını üretmeyi gerektiren çok modlu bir test olduğundan,bilim adamlarının, yalnızca mevcut hafızadan yanıtlar almak yerine,yapay zekanın orijinal yaratıcı çözümler "bulma" yeteneğini değerlendirmesine olanak tanıdı. . 

Yapay zeka yaratıcı çözümler üretiyor ama bunlar gerçekten bu kadar iyi mi? Resim: scads.ai
Çalışmaya çevrimiçi bir platform aracılığıyla seçilen 279 anadili İngilizce olan kişi katıldı ve bunların 256'sı test edildi.Bu katılımcılardan dört belirsiz figürün her biri için iki farklı yorum yapmaları istendi. Amaç, anlamsal olarak birbirinden mümkün olduğu kadar farklı yorumlar sağlamaktı.Katılımcılara, gerçek yaratıcı görevlere karşılık gelen bir zaman sınırı içinde yanıt vermelerini sağlayacak şekilde,her görüntünün yorumlarını açıklamaları için 30 saniye verildi.

Buna paralel olarak yapay zeka ChatGPT-4'e sahip bir chatbot test edildi ve deneklerle aynı veriler yorumlandı.Yapay zekadan,insan yanıtlarını taklit etmek için değişen uzunluklarda (bir, iki veya üç kelime) yanıtlar üretmesi istendi(bu,insan ve yapay zeka yanıtlarının adil bir şekilde karşılaştırılmasını sağlamak için yapıldı).Sistem tarafından oluşturulan güvenilir bir yorum veri seti toplamak için yapay zeka oturumları birden çok kez gerçekleştirildi.

Yaratıcılık nasıl değerlendirilir? 

Yaratıcılığı değerlendirmek için,kimin yorumlarını (deneklerin veya yapay zekaların) değerlendirdikleri hakkında hiçbir fikri olmayan on bir jüri üyesinden oluşan bir panel, her bir yanıtı 0 ile 2 arasında bir ölçekte derecelendirdi.0 puanı temel veya yaratıcı olmayan yanıtı,1 puanı ise yaratıcı olmayan bir yanıtı gösteriyordu. yaratıcı bir cevap ve 2 tamamen yaratıcı bir yorum içindir.Jüri,araştırma eğitimlerinin bir parçası olarak veya kredi karşılığında yanıtları puanlayan psikoloji öğrencileriydi.

Makalenin yazarlarının daha sonra keşfettiği gibi,ChatGPT-4 anlamsal olarak farklı fikirler üretme konusunda ustaydı ve farklı bağlamlarda farklı düşünme yeteneğini gösterdi.Makalede "Yapay zeka, insanlara kıyasla yorum oluşturmada daha yüksek düzeyde esneklik sergiledi" ifadesine yer veriliyor.
Şaşırtıcı yönlerden biri,yapay zeka dil modelinin,belirsiz görsel görüntülerin anlamsal olarak farklı yorumlarını üretme açısından ne kadar iyi performans gösterdiğiydi.Grassini PsyPost'a, yapay zekanın semantik mesafe analizine dayanan esneklik puanlarının ortalama olarak insanlardan daha yüksek olduğunu ve bu durumun büyük dil modellerinin yeteneklerinin altını çizdiğini söyledi .
ChaGPT-4 işini önceki versiyonuna göre çok daha iyi yapıyor. Resim: cfotech.com.au 

Ancak yapay zekanın yeteneklerine rağmen jüri üyeleri genellikle insanların verdiği cevapları daha yaratıcı olarak algıladı .Bu, yaratıcılığın salt anlamsal çeşitliliğin ötesine geçen ve muhtemelen insan deneyiminin zenginliği ve sembolik yorumun nüanslarıyla ilişkili yönleri olduğunu göstermektedir.

Ek olarak,en yüksek puana sahip insan yanıtları,yapay zekanın en iyi yanıtlarından daha iyi performans gösterdi; ChatGPT daha dar bir yanıt aralığı üretirken, insanlar daha geniş bir fikir yelpazesi üretti ve bu da onların daha yüksek yaratıcılık puanlarına katkıda bulundu.
Grassini , yapay zekanın, belirsiz görsel görüntülerin semantik açıdan farklı yorumlarını yaratmada başarılı olduğunu ancak jüri üyelerinin, yapay zekanın çıktısının yaratıcılığını insan tepkileriyle karşılaştırıldığında öznel olarak derecelendirdiğinde, insan tepkilerini genel olarak daha yaratıcı olarak algılama eğiliminde olduklarını açıklıyor .
Yapay zekalar görevlerini tamamlamada mükemmeldir. Resim: f8n-ipfs-prodüksiyon.imgix.net 
Sonuçlar, yapay zekanın çeşitli yaratıcı fikirler üretme konusunda son derece yetenekli olmasına ve verilen talimatları takip etmede çok iyi olmasına rağmen, insan yaratıcılığının,en azından öznel olarak nasıl algılandığı açısından,hala kazandığını gösteriyor.
Çalışma ayrıca,çok modlu işlem ve sınırsız hayal gücü gerektiren yaratıcı görevler söz konusu olduğunda, büyük dil modellerinin geliştirilmesindeki önemli ilerlemeyi ve bunların insanın bilişsel yetenekleriyle karşılaştırıldığında mevcut sınırlamalarını vurguluyor.

Sınırlamalar ve sonuçlar

Yeni çalışma,çığır açıcı olsa da,sınırlamalara sahip ve belirsiz görsel imgeler içeren,yaratıcılığın diğer alanlarına genellenemeyen yalnızca tek bir tür yaratıcı göreve odaklanıyor. Ayrıca yapay zekanın Eylül 2021'de eğitim verilerinin kapatılması,daha sonra geliştirilen FIQ görevi için tam olarak optimize edilmemiş olabileceği anlamına geliyor.
Önceki çalışmaların da ilginç sonuçlar gösterdiğini unutmayın; çalışmalardan birinde yapay zeka, yaratıcı düşünme testinde ortalama bir insanı geride bıraktı. Başka bir çalışma,yapay zekanın, istemlere yanıt olarak üretilen fikirlerin sayısını ve benzersizliğini ölçen farklı bir düşünme görevi kullanarak yaratıcı düşünmede en yüksek puanı aldığını buldu.

Yapay zeka şu anda yaratıcılıkta bizi yenemez. Resim: dq8l4o3au0fto.cloudfront.net
Bu tür bir görev, çok çeşitli fikirler üretme yeteneğini vurgular; bu alanda yapay zekanın geniş veri kümelerinden yararlanma yeteneği ve algoritmalarının verimliliği, ona ortalama insan karşısında avantaj sağlar.
Her iki durumda da,bu alandaki araştırmacıların uzun vadeli hedefi,insan yaratıcılığının altında yatan bilişsel mekanizmaları ve bunun yapay zeka sistemlerinde yaratıcılığın uygulanmasıyla nasıl ilişkili olduğunu daha iyi anlamaktır.Gelecekteki araştırmalar,insan bilişinin yapay zeka yaklaşımlarına (ve tam tersi) kıyasla benzersiz avantajlarına ışık tutabilir.

Paylaş
Sonraki
Bu en son Yazı.
Önceki
Önceki Kayıt

kuvvetmiraj

Hiçbir Kuruluşa Bağlı Değildir.Sunduğu Haberler Tamamen Web Sitelerden Harmanlanarak veya Bilgi Birikimimizi Sizlere Sunuyoruz...

Post A Comment:

0 comments: