Blog Arşivi

Hakkımda

Fotoğrafım

ADMIN:.Web Sitesi Hiçbir Kuruluşa Bağlı Değildir.Sunduğu Haberler Tamamen Web Sitelerden Harmanlanarak veya Bilgi Birikimimizi Sizlere Sunuyoruz...
Navigation

Türk bilim adamları 'Green Gas' adı Verilen Yakıt üretti

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Mükerrem Şahin başkanlığındaki ekip,benzinli ve dizel araçlarda doğrudan kullanılabilecek formda bor ve hidrojen içeren sıvı yakıt geliştirildi.Bu bağlamda Petrolden daha fazla çevreye duyarlı olan Bor'lu yakıtın her alanda kullanılması öngörülüyor.
Yrd.Doç.Dr.Mükerrem Şahin,yaptığı açıklamada,üniversite ile özel sektör işbirliğinde,yapısında hidrojen ve bor bulundurabilen yeni bir yakıt sentezlediklerini bildirdi.Alevi yeşil renkteki"green gas"adındaki sıvı yakıt,karbon emisyonlarını azalttığından çevreye duyarlı özelliğiyle dikkati çekiyor.

Sıvı yakıtın her depoda benzine ya da dizele doğrudan katkı olarak karıştırılarak ya da ek bir yakıt tankıyla kullanımı öngörülüyor.Yakıtın,uzun menzilli roketlerde de kullanımı hedefleniyor.
Geliştirilen yerli ürünün başlangıçta benzin ve dizel yakıt katkısı olarak ya da tümüyle yakıt olarak kullanılabileceğini belirten Şahin,motorlu taşıtlarda yakıta eklendiğinde yüzde 20-25 oranında yakıt tasarrufu sağladığını,yarış arabalarında ise tümüyle tercih edilebileceğini söyledi.
Şahin,"Proje,gelecek yakıt teknolojilerinde içten yanmalı motorlarda borun ve hidrojenin doğrudan yakıt olarak kullanılabilmesine imkan sağlayacak"dedi.
Savunma sanayinde rekabet gücünü artıracak
Şahin,geliştirilen yakıtın uzun menzilli sıvı yakıtlı roketlerde ve içten yanmalı motora sahip insansız hava araçlarında da etkin olarak kullanılabileceğini söyledi.Şahin,"Yüksek enerjili yakıtlar,normal hava,kara ve savunma araçlarında kullanıldığında havada kalma süresini arttırır.Aynı yakıtla daha uzun yol almak önemli bir avantaj sağlar.Bu teknolojinin bu yönüyle savunma sanayinde de karşılık bulacağını bekliyoruz.Yalnızca yüzde 2-3 oranında katkı ile bile insansız hava araçlarının yüzde 20 oranında havada kalma süresini artırdığı tespit edildi" bilgisini verdi.

BOR NEDİR?
Ametaller sınıfından,B sembolüyle gösterilen kimyasal bir element.Aslında metal ile metal olmayanların arasındaki sınırdadır.Bor,Fransız kimyacılardan Louis Gay-Lussac ve Louis Jacques Thenard tarafından keşfedildi.Bor ismi borun tuzu olan borakstan türetilmiştir.Bu isim,tuzun beyazlığına atfedilerek Arapça burak kelimesinden değiştirilerek gelmiştir. borÖzellikleri:Periyodik cetvelin 3 a grubunun ilk ve en hafif üyesidir.Atom numarası 5'tir.Atom ağırlığı 10.811'dir.Borun erime noktası belirsizdir,fakat en iyi tahmini erime noktası 2200 ± 100°C, kaynama noktası ise 2550 °C'dir.Tabii halde iki tane izotopu vardır.10 B % 18, 8, 11 B % 81, 2 oranında bulunur.

Her ikisinin çekirdeği spine sahip olduğu için nükleer mağnetik rezonans araştırmalarında kullanılır.Borun radyoaktif izotopları 8 B ve 12 B ihtiva ederler.kristal bor,önemli ölçüde hafifliğe, sertliğe,çizilmeye karşı mukavemete,ısıya karşı kararlılığa sahiptir. Bor kırmızı ötesi (infrared) ışığının bazı dalga boylarına karşı saydamdır ve oda sıcaklığında zayıf elektrik iletkenliğe sahiptir. Yüksek sıcaklıkta ise iyi bir iletkendir.Kristal bor kimyasal olarak inerttir.Bor, hidroklorik ve hidroflorik asitlerle kaynatıldığında bozulmaz.Sadece çok ince öğütülmüş bor,konsantre(derişik)nitrat asidi ile yavaşça oksitlenir.

Elde edilişi: Erime noktası yüksek ve erimiş halde aşındırıcı tabiatı olduğu için, boru çok saf olarak elde etmek zordur.% 95-98 saflıkta bor,borikoksidin magnezyum ile indirgenmesinden amorf (şekilsiz) halde elde edilir ve safsızlığı baz ve asit ile yıkayarak filitre edilir.
Elde edilen bor, oksit ve bor bulunduran bileşikleri ihtiva eder ve küçük kristaller halinde, koyu kahve renklidir.Bor,tungsten yüzeyinde borikoksidin hidrolizi ile de elde edilir.

Bulunuşu: Bor,yer kabuğunda % 0.001 oranında bulunur.Okyanuslarda tuz halinde ve kurumuş deniz yataklarında konsantre halde(çok miktarda) vardır.Borun sodyum tuzlarının hidrate hali ve boraks yatakları daha ziyade Ortadoğu'da bulunur.Türkiye'de(Bandırma)bor minarllerinden pandermit bol miktarda bulunur.Amerika(Kaliforniya)ve İtalya'nın volkanik bölümünde bulunur.
Önemli mineralleri,ortoborat asidi(B(OH) 3)boraks(Na 2 B 4 O 7 .10H 2 O)Pandermit(Ca 2 B 6 O 11 3H 2 O)ve borasit(2Mg 3 B 8 O 15 .Mg Cl 2 )'tir.
Kullanılışı: Bor telleri plastik ve metallerle kullanılır. Bunların mukavemetini arttırır. 10B termal veya yavaş elektronları çok iyi absorblar ve nükleer reaktörlerde kontrol çubuğu ve kılıf olarak kullanılır.Nötron dedektörü olarak kullanıldığı gibi roket yapımında da istifade edilir.Bor bileşikleri yakıtlar gibi yüksek enerji ile birlikte hafif bileşikler hasıl ederler.Bor ve bor bileşikleri,termo elektrik tipindeki elektrik üreticileri ve yüksek sıcaklıkta emniyetle çalışan yarı iletkenler için, infrared (kırmızı ötesi) ışınlara saydam olan pencereleri yapmak için malzeme olarak kullanılır.

(Bkz.Boraks,Borik Asit) Sözlükte "bor" ne demek?
1.Atom sayısı 5, atom ağırlığı 10.8 olan, doğada bor asidi ya da boratlar durumunda bulunan,yoğunluğu 2.45 olan basit element,simgesi b.
2.İşlenmemiş,ekilmemiş (toprak).Bor kelimesinin ingilizcesi [Bor]n.Boer,South American with Dutch ancestry n.boron,chemical element n.boron,chemical element Köken: Fransızca
Paylaş
Banner

birol özkurt

Hiçbir Kuruluşa Bağlı Değildir.Sunduğu Haberler Tamamen Web Sitelerden Harmanlanarak veya Bilgi Birikimimizi Sizlere Sunuyoruz...

Post A Comment:

0 comments:

Üye olmadan da yorum yapabilirsiniz.Lütfen yalnızca yazı ile ilgili yorumlar yazalım.Yazının konusu dışında iletmek veya sormak istediğiniz bir şey varsa iletişim formunu kullanın. İlginize Teşekkürler